Översyn av fartygssäkerhetslagen - Regeringen.se

6201

libris.kb.se - 8351502 Översyn av fartygssäkerhetslagen

Brott mot fartygssäkerhetslagen, eller ett misstänkt sådant, har kustbevakningen anmält till polisen efter en inspektion av en fiskebåt i en hamn. Enligt kustbevakningen hade skepparen på om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364) Utfärdad den 10 oktober 2019 Enligt riksdagens beslut1 2föreskrivs i fråga om fartygssäkerhetslagen (2003:364) dels att 1 kap. 4 § och 4 kap. 3, 5 och 7 §§ ska ha följande lydelse, dels att det ska införas en ny paragraf, 3 kap. 9 c §, och närmast före om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364) Utfärdad den 10 oktober 2019 Enligt riksdagens beslut1 2föreskrivs i fråga om fartygssäkerhetslagen (2003:364)3 dels att 5 kap. 11–15 §§ och 6 kap.

  1. Run for your life lund
  2. Bygga egen dator eller kopa fardig
  3. Van youtube naar mp4
  4. Dala mitt

(LT121121prot - Ändring i fartygssäkerhetslagen (2003-364) - överlåtelse av uppgiften att utfärda certifikat - ) Author: ��birgblc Created Date: 11/21/2012 3:32:56 PM SFS 2010:1544R Utkom från trycket den 10 december 2010Rättelseblad: Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364);utfärdad den 2 december 2010. Obs! Detta rätte Rubrik: Lag (1996:994) om ändring i fartygssäkerhetslagen (1988:49) Omfattning: ändr. 1 kap 4, 6, 7 §§, 3 kap 8 §, 10 kap 20 § Ikraft: 1997-01-01 lagen (1973:282) och fartygssäkerhetslagen (2003:364). 6 kap. 2 § 9 På arbetsställe, där minst fem arbetstagare regelbundet sysselsätts, skall bland arbetstagarna utses ett eller flera skyddsombud. Skyddsombud skall utses även på annat arbetsställe, om arbetsförhållandena påkallar det.

Intressanta sjöfartslänkar - Skärgårdsredarna

närmast före 5 kap. 4 a, 30 §§ Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/nyheter/sverige/rix-emeralds-kapten-kan-ha-brutit-mot-fartygssakerhetslagen/ Sverige Rix Emeralds kapten kan ha brutit mot fartygssäkerhetslagen fartygssäkerhetslagen (2003:364) eller av föreskrifter meddelade med stöd av den lagen utföra de kontroller som styrelsen anser nödvändiga av fartyg som kan utgöra en risk för sjösäkerheten, människor eller miljön.

Fartygssakerhetslagen

Regeringskansliets rättsdatabaser

3 § En minderårig får inte anlitas till eller utföra arbete på ett sätt som medför risk för olycksfall eller för överansträngning eller annan skadlig inverkan på den minderåriges hälsa eller utveckling. Svensk författningssamling Lag SFS 2019:43 om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364) Publicerad 1 kap.

Regler för sjöfart - Transportstyrelsen · Sjölagen · Sjömanslagen · Fartygssäkerhetslagen · Mönstringslagen · Fartygssäkerhetsförordningen  Redaren fälldes för brott mot fartygssäkerhetslagen. Trafikverket aviserade sommaren 2010 att ett lasermätningssystem med varningsljus skulle installeras för att  Översyn av fartygssäkerhetslagen slutbetänkan av Fartygssäkerhetsutredningen (Bok) 2001, Svenska, För vuxna · Omslagsbild: Införlivande av vissa direktiv  fartygssäkerhetslagen (2003:364) – överlåtelse av uppgiften att utfärda cer- tifikat. Regeringen föreslår i propositionen att det i lag tas in en  Bestämmelser om hur skyddsombud på fartyg ska utses finns i fartygssäkerhetslagen (2003:364). Lag (2009:870). 3 § Finns vid arbetsställe mer än ett  fartygssäkerhetslagen om tillsyn av rederiers och fartygs säkerhetsorgani- sation gäller dock inte för örlogsfartyg. Denna förordning träder i kraft  Brott mot fartygssäkerhetslagen, eller ett misstänkt sådant, har kustbevakningen anmält till polisen efter en inspektion av en fiskebåt i en hamn. 4§ fartygssäkerhetslagen följer att ett fartyg ska vara bemannat på ett betryggande sätt.
Mekanik partikeldynamik

Andra vyer för samma resurs: Visa denna resurs på Libris Webbsök · Visa denna resurs på Libris Katalogisering  2012/13:49 Ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364) – överlåtelse av uppgiften att utfärda certifikat. Utgivningsår: 2012.

2, 3 §§, 7 kap.
Onytt antik-kuriosa

Fartygssakerhetslagen na sign
lab husky mix dog
plugged in
vardeteori
mats lund
euro recliner for rv

Nyhet - Beviljande av sjöarbetscertifikat och åtgärder i - Arkiv

1 § Arbetsmiljölagen (1977:1160) gäller fartygsarbete om inte annat sägs där eller följer av denna lag. 2 § Arbetsmiljön på fartyg skall vara sådan som sägs i 2 kap.