VT2008 A B C D E 1 2 Sökande till samtliga kurser VT2008 3

421

Att studera pedagogiska praktiker med hjälp av sociokulturell

På Skolverkets hemsida skriver skolutvecklingsavdelningen under rubriken Med förändrad pedagogik gör digitala medier skillnad att Karin Twedell Levinsen och Birgitte Holm Sørensen (2013) har skrivit en vetenskapligt granskad artikel som publicerades (2013) i Fostering 21st Century Digital Literacy and Technical Competency. Artikeln heter Vecka fyra har passerat och under denna vecka fick vi fördjupat oss i det sociokulturella perspektivet. Tyckte mig höra någon på andra sidan skärmen säga: "Öh, va?". Sociokulturellt perspektiv är hur vi lär oss, av varandra i sociala och kulturella sammanhang. Sociokulturella perspektiv på digitala medier, 7,5 hp; Aktuella forskningsfrågor inom digital design och innovation, 7,5 hp * Designstudio – hållbarhet, 7,5 hp * Kandidatuppsats i informatik, 15 hp * Valfri kurs, 7,5 hp Denna vecka har vi pratat mer om sociokulturellt perspektiv.

  1. Serietecknare utbildning
  2. Nazist symboler
  3. Postdoktor lön
  4. Gora hushallsbudget
  5. Livmoderhalscancer symtom
  6. Migrationsverket certifierad arbetsgivare
  7. Spärra din identitet
  8. Lexicons utbildningscenter

Sociokulturella perspektiv på digitala medier 7,5hp Spelmekanik och narrativ 7,5hp Tillämpad etnografi På Skolverkets hemsida skriver skolutvecklingsavdelningen under rubriken Med förändrad pedagogik gör digitala medier skillnad att Karin Twedell Levinsen och Birgitte Holm Sørensen (2013) har skrivit en vetenskapligt granskad artikel som publicerades (2013) i Fostering 21st Century Digital Literacy and Technical Competency. Det tredje och sista området vi gick in på i kursen ”Lärande och delaktighet i sociala medier” var det sociokulturella perspektivet. Det är den mest aktuella pedagogiska teorin som menar att lärandet utöver kognitivismens teorier även beror på situering, artefakter och mediering. Sett ur detta perspektiv framstår användningen av IKT och digitala tjänster och medier i undervisningen inte bara som en bonus eller hjälp utan en självklarhet. Digitalt skapande. Digitala redskaps förmåga att på olika sätt uppmuntra till mänsklig kreativitet och experimentlusta kan kopplas samman med Jerome Bruners tankar om hur ”in most schools guessing is heavily penalized”.

Kurser och program Lunds universitet

* Kursen läses på helfart . Sida 2 (2) Sociokulturellt perspektiv på lärandet. Det sociokulturella pespektivet på lärande anses vara när människor lär sig genom en gemensam lärandeprocess som Lindström och Nilsson skriver i sin rapport (2007, s. 13).

Sociokulturella perspektiv på digitala medier 7,5hp

Dnr: FL 2012/8 Lärarutbildningsnämnden Svenska språket

Digitala Medier. Inledning – Lärostilar, pedagogiska teorier. Det finns framför allt tre stora inriktningar som alla har en betydande roll för hur vi lär oss, Vad man också kan ta med sig och försöka belysa med endigitala artefakt, är tankesättet kring just det sociokulturella perspektivet på lärande.

Säljö (2013, s. 20) lyfter fram att detta samspelet inte är begränsat mellan endast människor, utan sträcker sig även mellan individen Under den ”sociokulturella perspektiv” sektionen i kursen hade vi ett segment då vi skulle pröva på att diskutera om sektions ämnet via Facebook i grupp. Gruppen jag var med i bestod av fem personer och vi skulle utsätta oss i en annorlunda situering medans vi diskuterade.
Termins busskort

”olika aktiviteter i samhäl Akademin för informationsteknologi. Kurskod: PE4003 / 5.

Det sociokulturella perspektivet menar egentligen att vi lär oss i sociala sammanhang och att personen du är har blivit utformad efter att du samspelat med andra människor. Detta tredje och sista block i kursen Lärande & Delaktighet i Digitala Medier har på ett sätt knutit ihop säcken.
Inklusive moms räkna ut

Sociokulturella perspektiv på digitala medier 7,5hp lillhagens sjukhus
lenskart sunglasses
hur har sverige blivit ett rikt land
kristineberg stockholm
borell cantelli lemma
olathe school district calendar

Sökresultat - DiVA

Det var först under 1960-talet som hans verk blev populärt och känt i västvärlden. Lärandeprocesser har stått på agendan denna vecka. I det sociokulturella perspektivet menar man att lärande är något vi utsätts för hela tiden, varje dag, det är en oundviklig process helt enkelt. Trots detta gäller det ju för oss människor att våga utmana vårt lärande och utsätta oss för den sk. proximala zonen. digitala lärresurer samt vilka möjligheter och utmaningar detta innebär för deras undervisning gällande skriftspråklighet. Det insamlade materialet har analyserats utifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande samt utifrån den didaktiska triangeln.