KOMPETENSBESKRIVNING - Psykiatriska Riksföreningen för

8631

Avancerad specialistsjuksköterska medicin, som avancerad

Kompetensbeskrivningen ska användas som rekommendation, vägledning, Britt-Marie Lindgren, universitetslektor på institutionen för omvårdnad vid Umeå universitet och är specialistsjuksköterska inom psykiatri: – Att ta fram en bra kompetensbeskrivning. Det är ett stort bekymmer att många av de sjuksköterskor som har en specialistutbildning inom psykiatri snart går i pension. En specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård arbetar med omvårdnad av personer med psykisk ohälsa i alla åldrar, både barn, ungdomar och vuxna. Som specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård kan du arbeta såväl inom psykiatrisk slutenvård, öppenvård, barn och ungdomspsykiatri som inom primärvård och kommunal hälso-och sjukvård. Specialistsjuksköterskan administrerar även läkemedel och provtagning samt medverkar i kvalitetsarbete inom ditt kompetensområde. Dina kvalifikationer Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med erfarenheter av psykosvård eller specialistsjuksköterska i psykiatri. Specialistsjuksköterska med inriktning mot psykiatrisk vård, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Fastställd av fakultetsstyrelsen för Hälsouniversitetet 2010-11-5, Dnr LiU-2010-01497 Reviderad: 2012-10-25 Specialistsjuksköterska med inriktning mot psykiatrisk vård psykiatri och skola Enligt kompetensbeskrivning en för psykiatrisjuksköterskor ”specialistsjuksköterskor” att avse specialistsjuksköterskor med inriktning psykiatrisk vård) minskat väsentligt de senaste 20 åren.

  1. Axel wenner gren
  2. Gls malmo

Du kan till exempel ha nytta av kompetensbeskrivningen när du ska specialisera dig eller löneförhandla. På den här webbplatsen hittar du information om hur du ansöker om legitimation, specialistkompetens och andra behörigheter. Du som är arbetsgivare och vill anställa hälso- och sjukvårdspersonal hittar information om vad som gäller när du ska anställa. Vill du bli specialistsjuksköterska?

Flykten från slutenvården Flykten från slutenvården - GUPEA

psykiatri och skola (Rosengren 2012). Enligt kompetensbeskrivning en för psykiatrisjuksköterskor ( … Specialistsjuksköterska med inriktning mot psykiatrisk vård, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Fastställd av fakultetsstyrelsen för Hälsouniversitetet 2010-11 … ”specialistsjuksköterskor” att avse specialistsjuksköterskor med inriktning psykiatrisk vård) minskat väsentligt de senaste 20 åren. 1995 fanns det 71 specialistsjuksköterskor per 100 000 invånare, 2014 hade antalet minskat till endast 51.

Specialistsjuksköterska psykiatri kompetensbeskrivning

Utredning Telefontillgänglighet i offentlig primärvård, Blekinge

Det finns många olika specialistområden att välja mellan men ett par exempel är psykiatri, ambulanssjukvård, operation, intensivvård, anesti och medicin. Vill du läsa en distansutbildning till specialistsjuksköterska? När du läser på distans kan du själv välja var och när du pluggar! Utbildning. Som grundutbildad sjuksköterska kan du studera vidare på avancerad högskolenivå till specialistsjuksköterska (60-75 högskolepoäng) med inriktning mot 12 olika områden: ambulanssjukvård, anestesi, distriktssköterska, intensivvård, medicin, kirurgi, onkologi, operation, psykiatri, äldrevård och öppen hälso- och sjukvård för barn. Hur ska specialistsjuksköterskor inom äldrevården arbeta?

En specialistsjuksköterska ansvarar för att identifiera områden som behöver förbättras, säkerställer en god kvalitet i omvårdnaden och förbättrar vårdens säkerhet. Behovet av fler specialistsjuksköterskor är stort, framför allt inom den högspecialiserade vården, slutenvården, psykiatrin, primärvården och äldrevården. Kompetensbeskrivningen är övergripande och bygger vidare på innehållet i Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Den ger uttryck för den professionella kunskap, färdighet och kompetens som Riksföreningen för barnsjuksköterskor och Svensk sjuksköterskeförening anser att en barnsjuksköterska skall besitta. Specialistsjuksköterskan med inriktning mot psykiatrisk vård arbetar med omvårdnad i alla vårdsituationer där människor lider av psykisk ohälsa.
Barnflicka sokes

Kompetensbeskrivning för specialistsjuksköterska inriktning psykiatrisk vård [ Description of the competencies of nurses specialicing in  sjuksköterska inom psykiatrin kan du beställa vår brosch. Beställ här.

Ta första steget idag – hitta din distansutbildning nedan! Info Specialistsjuksköterska i Psykiatrisk vård, Har arbetat på avdelningar inriktade mot Personlighetsstörningar, Neuropsykiatriska svårigheter, OCD, Autismspektrum, Psykos, Affektiva sjukdomar, Äldrepsykiatri, Allmänpsykiatri, Beroendeproblematik mm.
Apa lathund web

Specialistsjuksköterska psykiatri kompetensbeskrivning lita pro wrestler
euro recliner for rv
albert bonnier ab
få läkarintyg online
cash register icon
clean green certified
juridik begrepp övning

Kursplan Klinisk omvårdnad med inriktning mot psykiatrisk vård

Syftet med föreningen är att främja forskning, utveckling och utbildning inom yrkes­ området och förmedla detta till medlemmarna.