5929

Tack för input. Det var slarvigt att vi missade förklaringen. Det är i grunden fyra stilar Visuell, Auditiv, Kinestetisk och Taktil. Ofta drar man ihop de två sista till en gemensam stil då de båda är mer kroppsliga och känslomässigt styrda och liknande karakteristika Kinestetisk.

  1. Valutaväxling center syd
  2. Vad betyder internt
  3. Moped moped

Med visuell lärstil menas inlärning via ögonen (bilder, anteckningar) Med kinestetisk lärstil menas inlärning via kroppen (upplevelser, rörelser) Med taktil lärstil menas inlärning via händerna (röra vid fysiskt material) lärstil och att många även har en auditiv lärstil och det är fler lärare som har taktil lärstil i. jämförelse med kinestetisk. Då den vanligaste undervisningspedagogiken i skolan stimulerar. auditivt och visuellt, och de flesta lärarna i underökningen har visuell och auditiv lärstil kan. Resultaten visade att alla lärare hade en auditiv lärstil som dominerade undervisningen, och att lärarna inte planerade sin undervisning utifrån elevens olika sätt att lära.

20 procent af mennesker, og auditiv digital er blot en lille del af disse 20 procent. Auditiv digitale mennesker foretrækker at tænke og huske i ord samt logik ; Taktil lärstil .

Auditiv larstil

Nedan finns fyra exempel på hur en visuell, auditiv, taktil respektive en kinestetisk person helst studerar och tar till sig information. Om du är mest Auditiv innebär det att: - Du lär via hörseln och genom att lyssna och prata - För dig är rytmen i språket viktigt - Du är ofta social och trevlig - Du har förmåga att förhandla och argumentera Om du är mest Kinestetisk innebär det att: - Du lär via känslor, rörelse och inlevelse Auditiv lärstil. AUDITIV lärstil. Du lär bäst genom att lyssna och prata; Du påverkas av intonation i språket och rösten hos den som förmedlar; Du jobbar gärna i grupp och vill diskutera; Det sociala samspelet i gruppen är viktigt; Tips för effektivt lärande för dig som är auditiv. Om det är via hörseln har du en auditiv lärstil, genom synen visuell, genom händerna taktil, genom att göra/uppleva själv kinestetisk.

Artikel 1.
Bankid mobilt seb

Det är i grunden fyra stilar Visuell, Auditiv, Kinestetisk och Taktil. Ofta ”drar man ihop” de två sista till en gemensam stil då de båda är mer kroppsliga och känslomässigt styrda och liknande karakteristika.

18.
Thesaurus psycinfo

Auditiv larstil botersloot 9c
centern valmanifest
ont i brostet efter krakning
kognitiv beteendeterapi malmo
capio berga bvc

Om du är mest Auditiv innebär det att: - Du lär via hörseln och genom att lyssna och prata - För dig är rytmen i språket viktigt - Du är ofta social och trevlig - Du har förmåga att förhandla och argumentera Om du är mest Kinestetisk innebär det att: - Du lär via känslor, rörelse och inlevelse Auditiv lärstil. AUDITIV lärstil. Du lär bäst genom att lyssna och prata; Du påverkas av intonation i språket och rösten hos den som förmedlar; Du jobbar gärna i grupp och vill diskutera; Det sociala samspelet i gruppen är viktigt; Tips för effektivt lärande för dig som är auditiv. Om det är via hörseln har du en auditiv lärstil, genom synen visuell, genom händerna taktil, genom att göra/uppleva själv kinestetisk. – Man kan bli mer framgångsrik i sin kompetensutveckling om utbildningen matchar den egna lärstilen.