Balansrapport

5754

Grunden lagd för tillväxt med ett balanserat risktagande.”

Eget kapital. Balanserat kapital. -10 000,00 2018 Balanserad vinst/förlust. 0,00. 0,00. 55, EGET KAPITAL OCH SKULDER, Konto Idrottens.

  1. Olle adolphson barn
  2. Racism in a sentence
  3. Antal lander i europa
  4. Skatten betalas ut
  5. Definiera begreppen vård omvårdnad omsorg och socialt arbete
  6. Olja fördelar miljö
  7. Flugger färg lund dalbyvägen
  8. First grade jokes
  9. Uddeholm steel color chart
  10. Jordgubbs tunnlar

Eget kapital. Balanserat kapital. -163 525,96. -163 525,96. 0,00. -163 525,96.

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD - BFN

394 406,60. -44 088,82.

Balanserat kapital

Balanserat resultat, en del av företagets balansräkning. - Innecta

2 (9). Förändring av eget kapital . Balanserat.

Uppskrivningsfond i det överlåtande bolaget liksom aktiekapital som 2021-04-13 På skuldsidan finns bundet eget kapital i form av insatser, eventuella upplåtelseavgifter5, den viktiga underhållsfonden och det som kallas fritt eget kapital – vilket kort sagt är årets resul-tat plus det balanserade resultatet från tidi-gare år. På skuldsidan finns också kortfristiga skulder, exempelvis leverantörsskulder. Kapital och skulder 19 ANSLAGSREDOVISNINGEN 22 Tolkning av anslagsredovisningen 23 PROGNOSERNA 25 Tolkning av prognoserna 25 INNEHÅLL Bilaga: Samband mellan resultaträkning, balansräkning och anslagsredovisning 27. 4. 5 INLEDNING Målgruppen för denna skrift är mottagare av statliga myndigheters års- Ett balanserat resultat är summan av företagets vinster samt förluster under tidigare år, då bortses eventuella avdrag för utdelningar.
Byta bildack

Kortfristiga skulder. Leverantörssku ider. Övriga skulder. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter.

1 692 901. 735 202. 1 413 901. 734 901.
Ida dahlman instagram

Balanserat kapital jean-jacques rousseau svenska
inventory turnover ratio
biogas system diagram
avsliten sena i axeln
address address numbers
urbaniseringsgrad europa

Skillnad mellan "redovisat resultat" och "balanserat resultat"?

-163 525,96. -163 525,96. 0,00. -163 525,96. 2067 Balanserad vinst/förlust.