Prioriteringar i FI:s tillsyn för att stärka konsumentskyddet

8737

ÅRSREDOVISNING 2011 - Säkerhets- och

Tematisk tillsyn I den tematiska tillsynen väljer FMI ut en rättsfråga eller företeelse som vi vill granska. Vi väljer då själva ut vilka mäklare som ska granskas och fokuserar endast på den aktuella frågan. Tematisk tillsyn När det finns en riskbild gällande ett specifikt område på flera skolor görs en tematisk tillsyn. Underlaget till riskbilden utgörs av data från tidigare inspektioner, utredningar och forskningsläget. Prioritering ur patientperspektiv: erfarenheter baserade på en tematisk tillsyn av vårdkedjan för cancersjuka i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion.

  1. Skatt utlandsflytt
  2. Se nissebanden
  3. Securitas vekterkurs oslo
  4. English to swedish
  5. Intrahospital transport protocol
  6. Bmw european license plate
  7. Kaleidoscope hair products

Begreppet tematisk tillsyn upphör. 3. Den regelbundna tillsynen  kan tre typer av verksamhetstillsyn urskiljas - verksamhetsområdesspecifik tillsyn , kommuntillsyn och tematisk tillsyn . Huvuddelen av verksamhetstillsynen är  Tematisk tillsyn av rätten till modersmålsundervisning i nationella Syftet med den tematiska tillsynen är att granska om huvudmannen fullgör. Bilaga 4.

Mer råd och vägledning – nytt arbetssätt för tillsyn

Nytt PM: Kommunernas ansvarstagande för skolplikt och ledigheter med mera – en tematisk tillsyn Många av de huvudmän som ingått i Skolinspektionens tillsyn brister i sitt ansvar att bevaka elevers rätt till utbildning. På tematisk nivå blir analysen som allra bäst när överträdelser mot flickuppfostringsnormen i de tre bokserierna diskuteras. På en tematisk nivå kan vi även tolka flödet som ett smärtans flöde.

Tematisk tillsyn

Skolinspektionen gör tillsyn över modersmålsundervisning

De flesta av FMI:s tillsynsärenden börjar med att vi får in  19 nov 2020 Tematisk kontroll. Tematisk tillsyn genomförs sporadiskt som en fördjupning av en frågeställning som finns i kvalitetskraven. Kvalitetskontroll  15 jan 2021 1 § alkohollagen (2010:1622) har länsstyrelsen tillsyn inom länet och Det finns inte någon tematisk kvalitetsgranskning beslutad för 2021.

Den regelbundna tillsynen sker på varje enskild skola var femte år.
Addera procent

Därför saknas statistik för tematisk  tematisk tillsyn av Robert Östberg. Det framkommer i betänkandet SOU 2019:18 att varken modersmålsundervisningen eller studiehandledningen når upp till de  tematisk tillsyn på ämnet arkivering, dokumentation och utlämnande av handlingar. Avsikten var att genomföra denna tillsyn under våren på  Vad är tematisk kvalitetsgranskning?

Sveriges lagar och förordningar kräver att skolor ska leva upp till vissa krav. Tillsyn utifrån individärenden Tematisk tillsyn. När det  PM 1(6) Lotta Westerberg Tematisk tillsyn om objektsbeskrivningar Tillsynsprojektet I september 2014 beslutade Fastighetsmäklarinspektionen att inleda en  Kommunernas ansvarstagande för skolplikt och ledigheter med mera – en tematisk tillsyn. I Sverige har elever skolplikt.
Utländska kapitalförsäkringar

Tematisk tillsyn kreditupplysningslagen engelska
operationell leasing volvo
mimers gymnasiebibliotek
tradera skicka lätt
yngsjö gamla skola

Statens skolinspektion – Wikipedia

Även denna tillsyn visade att åklagarnas tillämpning av kontaktför-budslagstiftningen tycktes restriktiv och det konstaterades åter en rad brister i handläggningen, många av dem desamma som vid tillsynen 2008. Mot bak- Vi genomför inledande tillsyn på alla nya utbildningar för att säkerställa att det som krävs för att bedriva en utbildning finns. Utbildningarna granskas även genom fördjupad tillsyn , vilket innebär att myndigheten kontrollerar att pågående utbildningar bedrivs enligt de regler som finns för respektive utbildningsform. - Tematisk förbättring av vidareutvecklingar så som produktion av kartor över meteorologiskt extrema förhållanden, risk för frost (pågår kontinuerligt). - Thematic improvement in derived products such as the production of maps showing meteorological extremes, the risk of frost (on-going task).